5 de 5 copias disponibles

Codi Civil de Catalunya Jurisprudencia Sistematizada 3ª edició 2017

por Solé Resina, Judith

Libro
ISBN: 9788491690825
Valencia Tirant lo Blanch 2017

Actualitzat amb la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Tabla de Contenidos

CODI CIVIL DE CATALUNYA
- Llibre primer
- Disposicions generals
- Llibre segon
- La persona i la família
- Llibre tercer
- Persones jurídiques
- Llibre quart
- Successions
- Llibre cinquè
- Drets Reals
- Llibre sisè
- Les obligacions i els contractes
- Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya
- Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
- Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
- Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
- Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya
- Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
- Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, de llibre segon del codi civil de catalunya, relativa a la creació del registre de parelles estables
- Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè
- Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya


  • Formato: PDF
  • Número de páginas: 1152

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior

Actualitzat amb la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Tabla de Contenidos

CODI CIVIL DE CATALUNYA
- Llibre primer
- Disposicions generals
- Llibre segon
- La persona i la família
- Llibre tercer
- Persones jurídiques
- Llibre quart
- Successions
- Llibre cinquè
- Drets Reals
- Llibre sisè
- Les obligacions i els contractes
- Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya
- Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
- Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
- Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
- Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya
- Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
- Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, de llibre segon del codi civil de catalunya, relativa a la creació del registre de parelles estables
- Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè
- Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya


  • Formato: PDF
  • Número de páginas: 1152
  • Lectura online

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior
  • Español

Otros usuarios también leyeron