Publicación periódica

Avogacía Compostelá N. 19. Outono 2019

por Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

Publicación periódica
Tabla de Contenidos

EDITORIAL;
ACTUALIDADE:
- O Colexio de Avogados de Santiago presenta os actos do seu 175 aniversario e comprométese a “seguir coa defensa dos intereses da cidade”;
ENTREVISTA:
“A Escola de Práctica Xurídica de Compostela é unha fórmula de longa traxectoria de colaboración entre Universidade e Colexio de Avogados que se
revelou como moi exitosa”;
COLABORACIÓN:
- O novo prazo de prescrición da responsabilidade patrimonial da Administración por anulación de licenzas;
NOVAS DA AVOGACÍA:
- Titorías no Colexio de Avogados de Santiago: LEXNET, taxación de custas e quenda de ofi cio;
- Oficina de atención a vítimas de Santiago de Compostela;
- Nova base de datos de Aranzadi na web do colexio;
- Día da Xustiza Gratuíta;
VIDA COLEXIAL:
- Festividade de San Raimundo de Peñafort;
- Dedicación e nomenclatura das novas salas de xuntas;
- Conferencia do Fiscal do Tribunal Supremo Javier Zaragoza;
- A Avogacía de Santiago manifesta o seu compromiso “coa igualdade efectiva entre mulleres e homes”;
- A Escola de Práctica Xurídica despide a sexta promoción do Máster en Avogacía;
- Reunións coa Policía Nacional e coa Polícia Local;
- Convenio coa Deputación da Coruña e a USC;
- Xornada xustiza e lingua;
- Prazo que teñen os avogados para instar unha xura de contas ou conta de avogado;
- Formación: Cursos e Xornadas;
- Reunión de coordinación coa Xunta pola xustiza gratuíta;
- O Colexio celebrou os seus primeiros ‘Diálogos da Avogacía Española’;
- O Colexio nas redes;
AOPÉ DA LETRA:
- A normalización lingüística na Adminsitració de Xustiza: un avance pendente;
O COLEXIO NOS MEDIOS.


  • Formato: PDF
  • Número de páginas: 28

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior
Action Número Título del número Licencias Reservas Tamaño
Sin limite 0 6.349 Kb
Tabla de Contenidos

EDITORIAL;
ACTUALIDADE:
- O Colexio de Avogados de Santiago presenta os actos do seu 175 aniversario e comprométese a “seguir coa defensa dos intereses da cidade”;
ENTREVISTA:
“A Escola de Práctica Xurídica de Compostela é unha fórmula de longa traxectoria de colaboración entre Universidade e Colexio de Avogados que se
revelou como moi exitosa”;
COLABORACIÓN:
- O novo prazo de prescrición da responsabilidade patrimonial da Administración por anulación de licenzas;
NOVAS DA AVOGACÍA:
- Titorías no Colexio de Avogados de Santiago: LEXNET, taxación de custas e quenda de ofi cio;
- Oficina de atención a vítimas de Santiago de Compostela;
- Nova base de datos de Aranzadi na web do colexio;
- Día da Xustiza Gratuíta;
VIDA COLEXIAL:
- Festividade de San Raimundo de Peñafort;
- Dedicación e nomenclatura das novas salas de xuntas;
- Conferencia do Fiscal do Tribunal Supremo Javier Zaragoza;
- A Avogacía de Santiago manifesta o seu compromiso “coa igualdade efectiva entre mulleres e homes”;
- A Escola de Práctica Xurídica despide a sexta promoción do Máster en Avogacía;
- Reunións coa Policía Nacional e coa Polícia Local;
- Convenio coa Deputación da Coruña e a USC;
- Xornada xustiza e lingua;
- Prazo que teñen os avogados para instar unha xura de contas ou conta de avogado;
- Formación: Cursos e Xornadas;
- Reunión de coordinación coa Xunta pola xustiza gratuíta;
- O Colexio celebrou os seus primeiros ‘Diálogos da Avogacía Española’;
- O Colexio nas redes;
AOPÉ DA LETRA:
- A normalización lingüística na Adminsitració de Xustiza: un avance pendente;
O COLEXIO NOS MEDIOS.


  • Formato: PDF
  • Número de páginas: 28
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior
Estado Número Título del número
  • Español