Publicación periódica

Avogacía Compostelá N. 18. Verán 2018

por Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

Publicación periódica
Tabla de Contenidos

EDITORIAL;
NOVAS DA AVOGACÍA:
- Novidades e aclaracións sobre a quenda de oficio;
- Cotas colexiais trimestrais: período de cobramento;
- Custas en procedementos de contía indeterminada: actualización do IPC á cantidade resultante da escala tipo;
- Novo servizo: plataforma de reclamacións a aseguradoras;
- Novas comisións, subcomisións e grupos de traballo do colexio de avogados;
- O colexio insta a Xunta a eliminar as barreiras arquitectónicas nos xulgados;
- O Colexio de Avogados adiantou o pagamento da quenda de oficio do primeiro trimestre para compensar “o prexuízo económico da folga na xustiza”;
- Renovación da póliza do seguro de responsabilidade civil;
VIDA COLEXIAL:
- Festividade de San Raimundo de Peñafort;
- Cursos de formación no Colexio de Avogados de Santiago;
- A Escola de Práctica Xurídica despide a quinta promoción do Máster en Avogacía;
- Toma de posesión dos novos membros da xunta do goberno;
- Informe de auditoría das contas anuais 2017;
- Quenda de oficio: resumo anual 2017;
- Novo deseño e operatividade da páxina web;
- Convenios de colaboración do Colexio de Avogados de Santiago con Abanca e CaixaBank;
- Redes sociais;
- O colexio nos medios;
AO PÉ DA LETRA:
- Materiais para unha linguaxe xurídico-administrativa en galego, comprensible e de calidade.


  • Formato: PDF
  • Número de páginas: 26

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior
Action Número Título del número Licencias Reservas Tamaño
Sin limite 0 10.993 Kb
Tabla de Contenidos

EDITORIAL;
NOVAS DA AVOGACÍA:
- Novidades e aclaracións sobre a quenda de oficio;
- Cotas colexiais trimestrais: período de cobramento;
- Custas en procedementos de contía indeterminada: actualización do IPC á cantidade resultante da escala tipo;
- Novo servizo: plataforma de reclamacións a aseguradoras;
- Novas comisións, subcomisións e grupos de traballo do colexio de avogados;
- O colexio insta a Xunta a eliminar as barreiras arquitectónicas nos xulgados;
- O Colexio de Avogados adiantou o pagamento da quenda de oficio do primeiro trimestre para compensar “o prexuízo económico da folga na xustiza”;
- Renovación da póliza do seguro de responsabilidade civil;
VIDA COLEXIAL:
- Festividade de San Raimundo de Peñafort;
- Cursos de formación no Colexio de Avogados de Santiago;
- A Escola de Práctica Xurídica despide a quinta promoción do Máster en Avogacía;
- Toma de posesión dos novos membros da xunta do goberno;
- Informe de auditoría das contas anuais 2017;
- Quenda de oficio: resumo anual 2017;
- Novo deseño e operatividade da páxina web;
- Convenios de colaboración do Colexio de Avogados de Santiago con Abanca e CaixaBank;
- Redes sociais;
- O colexio nos medios;
AO PÉ DA LETRA:
- Materiais para unha linguaxe xurídico-administrativa en galego, comprensible e de calidade.


  • Formato: PDF
  • Número de páginas: 26
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior
Estado Número Título del número
  • Español